onsdag 1 maj 2019

April böcker


April har rusat förbi. Trots det har jag hunnit läsa mera än jag väntat mig. Speciellt två intervjuböcker fascinerade mig. En läsa en utskriven intervju är förstås inte samma sak som att lyssna på en person tala, men det är lättare att strecka under meningar och stycken i en bok än på en ljudfil.

Den första boken var ”Conversations with Anne: Twenty-four Interviews” (2012) av Anne Bogart. Det är ett tag sedan jag skaffade den här boken, dels för att jag läst två av Bogarts essäsamlingar och fascinerats av dem, dels för att jag i andra sammanhang läste om amerikansk teater och vill veta mera. Intervjuerna är gjorda för mellan drygt tio och femton år sedan, på olika håll i USA men alltid av Anne och alltid inför publik, som också bidrar med att ställa frågor. De tjugofyra intervjuerna ger en slags bild i grova drag av teaterfältet och dess utveckling i USA. På samma gång är det en påminnelse om att det finns många sätt att göra saker på, att det finns olika vägar till samma mål, eller att samma väg kan leda till olika mål för olika personer.

Paulette Martys bok ”Contemporary Women Stage Directors: Conversations on Craft”  (2019) är betydligt nyare, utkommen i mars i år. Marty har intervjuat totalt 27 olika ”mid-career” regissörer från både Storbritannien och USA. Boken är uppdelad tematiskt, så att olika regissörers tankar om ett ämne är samlade på ett och samma ställe. Det här greppet fungerade bättre än jag hade väntat mig, istället för att bli intervjuer med enskilda regissörer så skapade det en känsla av diskussion mellan dem. Bredden av synsätt och arbetssätt var den stora behållningen för mig personligen. En bok som det här lyckas ju med konststycket att lyfta fram både likheter och skillnader mellan människor på en och samma gång.

Trots att min ”att läsa” hög aldrig verkar minska så drömmer jag om att också läsa om böcker som jag har läst för länge sen, böcker som gjorde ett intryck på mig när jag läste dem, eller böcker som jag inte alls förstod när jag läste dem men tror att jag kunde ha någon behållning av nu. I maj är ändå planen i första hand att beta av nya böcker, bland andra sådana som är på väg på posten som bäst.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar