lördag 15 november 2014

Önskelista /// Wish list

Jag har sett en del teater, säkert mera än endel men definitivt mindre än andra. Åtminstone delvis kan jag skylla på min ålder, jag har helt enkelt inte levt tillräckligt länge för att ha haft möjlighet att se så mycket teater. Så därför finns det en hel del pjäser som jag har läst eller läst om och gärna skulle vilja se på scen, som jag inte har haft möjlighet att se. (Sen finns det förstås också vissa specifika uppsättningar av pjäser som jag gärna skulle ha sett, men det är svårare att göra något åt.)

Det här är några av pjäserna (ingen inbördes rangordning) som jag gärna skulle se på scen, så om nån av er har en produktion på gång av någon av dem, säg till, så kommer jag och tittar. Om det är geografiskt möjligt det vill säga.

A Number - Caryl Churchill
By the Bog of Cats... - Marina Carr
Daniel Hjort - J.J. Wecksell
Misantropen - Moliére

 ///


I’ve seen a bit of theatre, probably more than some people, but definitely less than some other people. At least partly I feel I can blame my age, I’ve just not lived long enough to have had the time to so that much theatre. Therefore there are plays that I’ve read, or read about, and would very much like to see staged, but haven’t so far had the opportunity. (Then there are of course certain specific productions of plays that I would have loved to have seen, but that’s clearly a lot more difficult to do anything about.)

These are some of the plays (in an arbitrary order) that I’d like to see on stage, so if any of you have a production of one of them in the works, let me know and I’ll come and see it. If it’s geographically possible that is.

A Number - Caryl Churchill
By the Bog of Cats... - Marina Carr
Daniel Hjort - J.J. Wecksell
The Misanthrope - Moliére