Röster från Skillnaden

Boken Röster från Skillnaden - Svenska Teatern från 1930-talet till 2010-talet finnsbl.a. att köpa i Svenska Teaterns biljettkassa i Helsingfors, via Förlaget och i Akademiska Bokhandeln.RÄTTELSER

På sidan 62 står felaktigt att Bo Carpelan var personen bakom pseudonymen "Gustaf". Pseudonymen användes i det här fallet av Gustaf Laurent. Carpelan kommenterade visserligen i pressen turerna kring pjäsen "Finland, hurra!" men var inte en av författarna bakom texten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar