Kontakt /// Contact

Enklast når man mig per e-post på hanna.heartfelt@gmail.com. Du hittar mig också på Facebook och på Twitter som @HannaHeartfelt.

///

The easiest way to reach me is through my e-mail hanna.heartfelt@gmail.com. I'm on Facebook as well and you can find me on Twitter as @HannaHeartfelt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar