söndag 3 augusti 2014

DramaslamPå Konstens natt ordnar Labbet sitt första dramaslam i Åbo på Åbo Svenska Teaters caféscen Tiljan och då kommer jag för första gången själv att delta. Ett dramaslam innebär att deltagarna läser ur sin, ännu ospelade, pjäser i 10 minuter. Man väljer själv om man börjar i början eller någon annanstans, men man ska läsa ALLT som står på sidan, namn, repliker, scenanvisningar, allt. Labbet har ordnat dramaslam i Helsingfors ett antal år tillsammans med Dan Henriksson på Klockriketeatern.

Eftersom det inte behöver vara en färdig pjäs man läser ur så tänker jag läsa ur en text som för tillfället har arbetsnamnet ”Drömmen om Elin”. Det betyder alltså att jag behöver ha skrivit minst 10 minuter av pjäsen före Konstens natt, om mindre än två veckor. När jag skriver för ensam (inte i grupp) så brukar jag inte göra ett färdigt synopsis och utgående från det skriva ut scenerna. Istället har jag en idé om vad som händer i ungefär den första halvan av berättelsen och ser sedan hur berättelsen utvecklar sig när jag väl börjar skriva. Ofta så har jag en viss situation, en bild, en karaktär i huvudet när jag börjar fundera på en berättelse, och ofta är det där jag börjar skriva.

I det här fallet så har jag några idéer om scener som ska finnas med, även om det inte är helt klart för mig ännu vad som händer i vilken ordningen, och var allt kommer att sluta. Det får jag bara reda på genom att skriva det. Så, nu gäller det att stänga av datorn och ta fram skrivboken och sätta igång.

///

On the Night of the Arts Labbet is arranging their first dramaslam in Åbo, on Åbo Svenska Teater’s café stage Tiljan and it’ll also be my first time taking part as a playwright. A dramaslam is an event where playwrights read from their own, not yet performed, plays for 10 minutes. You choose if you want to start from the beginning or somewhere else, but you have to read EVERYTHING on the page, names, lines, stage directions, everything. Labbet have been arranging dramaslams in Helsinki for several years together with Dan Henriksson at Klockriketeatern.

Since it doesn’t have to be a finished play one reads from I’m going to read from a text that at the moment has the working title “Drömmen om Elin” [The Dream about Elin]. This means I have to have written at least 10 minutes of the play before the Night of the Arts, in less than two weeks. When I write on my own (rather than as part of a group) I rarely write a synopsis and tuse that to write the different scenes. Instead I tend to have an idea about what’s going to happen during the first half of the story and then see what happens from there on once I start writing. Most of the time I have a certain situation, image, character in my head when I start thinking about a story and most of the time that is where I’ll start writing as well.

In this case I have a couple of ideas about the scenes that are going to be in the play, even if it’s not entirely clear to me what’s going to happen in which order, and where it’s all going to end. The only way to find that out is to write it. So, now all I have to do is turn off my computer, take out my notebook and get writing.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar