Pjäser /// Plays


Om du är intresserad av att läsa mina pjäser så finns "Död tid"; "Fara - flytt - flugit"; "Lite förståelse, lite förlåtelse"; "Var världen vänder" och "Ärans fält" (scen-versionen)  samt min dramatiserign av Staffan Bruuns roman "Tenorens dotter" tillgängliga (på svenska) via Labbets pjäsbank.

"Var världen vänder" (Where the World Turns) och "Ärans fält" (Elysian Fields) finns också översatta till engelska, hör av dig via e-post om du är intresserad av att läsa någon av dem på engelska.

Rättigheterna till PlayMe förvaltas av Ace-production.

Rättigheterna till min översättning av Hywel Johns pjäs "Rose" (från engelska till svenska) förvaltas av Colombine Teaterförlag.

///

If you are interested in reading my plays "Död tid"; "Fara - flytt - flugit"; "Lite förståelse, lite förlåtelse"; "Var världen vänder" and "Ärans fält" (stage version) and my drmatisation of Staffan Bruun's novel "Tenoren's dotter" are available (in Swedish) through Labbet.

There are also English translations of "Var världen vänder" (Where the World Turns) and "Ärans fält" (Elysian Fields), so send me an e-mail if you'd like one of them in English.

The rights to PlayMe are managed by Ace-production.

The rights to my translation of Hywel John's play "Rose" (from English to Swedish) is available through the Colombine Theatre Agency.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar